مشق هر شب دلم...

مشق امشب دلم

تکرار جریمه های دیروز است

نقطه چین تا حماقت...

نقطه چین تا بهانه...

نقطه چین تا فاصله...

و نقطه چین تا تنهایی...

با قلمی پر از

جوهر ناتمام...

و دفتری

پر از سطر های بی انتها...

/ 8 نظر / 19 بازدید
شهروز

سلامی دیگر و صفحات خالی دفتر پیش رو را نگاه می کنم صفحه ای را برای تو خالی خواهم گذاشت و در آن خواهم نوشت خدایا تو را سپاس از اظهار لطف شما متشکرم

شهروز

سلامی دیگر قلم در دست من می لغزد امشب قلم در دست من بی تاب بی تاب قلم بی تاب و مهتاب هم بی تاب از اظهار لطف شما ممنونم

شهاب

ناراحتم ازت چرا دیگه بهم سر نمیزنی چیز بدی گفتم یا کار بدی کردم

دایی جواد

سلام دایی جان...خیلی زیبا بود...و قشنگ... سعی کن مشق هایت را تمیز بنویسی که صحیح کردن آنها راحت باشد...راستی به جوهر نوشته ایت عطر هم اضافه کن....خوش بو و با طراوت... شاد باشید همیشه [گل][لبخند]

شهاب

دست به قلمت عالیه خیلی خوشم میاد

ایـــــــرج

نه نقطه ای سر خط است نه آخر خط نقطه چینی است از باور من که نمیتوان نوشت در کلام نمی گنجی تو را باید دید عطر تورا باید فقط بوئید........ . . . ایـــــرج.تمجیدی [گل]

ایـــــــرج

نه نقطه ای سر خط است نه آخر خط نقطه چینی است از باور من که نمیتوان نوشت در کلام نمی گنجی تو را باید دید عطر تورا باید فقط بوئید........ . . . ایـــــرج.تمجیدی [گل]

ѦʍДƝ$

دفترم پر شده از دوستت دارم هایی که نو و تا نخورده مانده اند دوستت دارم هایی که مال هیچکس نیست